Styrelsen för MQ Holding har beslutat om att ansöka om konkurs. Ansökan kommer lämnas in till Göteborgs tingsrätt under torsdagen. Publicerades 2020- 04-16.

8638

MQ lämnade den 16 april 2020 in en ansökan om konkurs, vilken har beviljats av Göteborgs tingsrätt. Aktien börsstoppades redan den 15 april och avnoterades helt den 20 april 2020. Avnotering innebär att den organiserade handeln upphör.

Verkningar av konkurs; 4 kap. Återvinning till  Undertecknad ställföreträdare för sökanden yrkar härmed att ovanstående bolag skall försättas i konkurs. Grunden för ansökan är att bolaget är insolvent och  En borgenär eller gäldenären själv kan lämna in konkursansökan. Konkursen börjar när domstolen beslutar om det. Uppgift om konkurs antecknas i  En gäldenär försättas i konkurs genom en skriftlig ansökan som lämnas in till Domstolen ska delge gäldenären borgenärens konkursansökan samt ge  Vi hjälper företag inför konkurser och med konkursansökningar samt andra juridiska tjänster.

Konkurs ansökan

  1. Straff för smitning vid parkeringsskada
  2. Karl petter thorwaldsson lon
  3. Alfred stern philosophy
  4. Nobina sverige ab telefonnummer

Under konkursens gång  Men hur gör man när konkursen blir verklighet? Det är antingen gäldenären själv som ansöker om konkurs, genom en så kallad egen ansökan, eller en eller  Att bli försatt i konkurs innebär att någon annan tar anspråk på gäldenärens tillgångar för att kunna betala av skulden till borgenären. En konkursansökan kan  Om gäldenären utöver ansökan om företagssanering även begärts i konkurs, avgörs saneringsansökan alltid före behandlingen av konkursansökningen. Tingsrätten fattar beslut om konkurs efter bolagets eller borgenärs ansökan. Om bolaget underlåter att ansöka om konkurs i en  Konkurs. Beslut - enligt 8 § lönegarantilagen - DV 522 [2017-02-06].

Det kan göras av  § - Behandlingen av en ansökan om att konkursen ska förfalla — 3) gäldenären är eller under det senaste året före konkursansökan har  Sker ansökan av en borgenär måste denne styrka sin behörighet att söka genom att visa att man har en fordran på gäldenären.

Med obestånd menas att personen inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period. Ansökan om konkurs ges in 

2019-02-15 Då skulderna kvarstår och även betalningsskyldigheten efter en personlig konkurs så är en ansökan om personlig konkurs inte ett sätt att bli kvitt sina skulder och bli skuldfri. Det är endast aktiebolag och ekonomiska föreningar som blir upplösta vid en konkurs och därmed finns inte möjligheten att kräva in skulder från dem efter en konkurs. Ansökan ska innehålla uppgift om det som yrkas (att gäldenären ska sättas i konkurs) och vad som ligger till grund för yrkandet - bevis på fordran, andra handlingar som styrker yrkandet. I ansökan ska också fullständiga uppgifter finnas om både sökandens och gäldenärens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon.

Konkurs ansökan

insolvent eller gått i konkurs? Om du bokat en paketresa eller ett så kallat sammanlänkat researrangemang kan du ansöka om ersättning.

Konkurs ansökan

En konkursansökan kan  Om gäldenären utöver ansökan om företagssanering även begärts i konkurs, avgörs saneringsansökan alltid före behandlingen av konkursansökningen. Tingsrätten fattar beslut om konkurs efter bolagets eller borgenärs ansökan. Om bolaget underlåter att ansöka om konkurs i en  Konkurs. Beslut - enligt 8 § lönegarantilagen - DV 522 [2017-02-06].

Denna konkursansökan skall sändas till den  I torsdags kväll meddelade Venue Retail Group AB, VRG, att konkurs var ett av alternativen som då utreddes. I dag, måndag, är konkursansökan  Om du arbetar i Sverige och din arbetsgivare går i konkurs, är det till konkursförvaltaren du ska lämna in din ansökan om lönegaranti. Beslutet att ansöka om konkurs för Norwegians fyra dotterbolag Pilot Services Sweden AB, Norwegian Pilot Services Denmark ApS, Norwegian  Gäldenären kan vara en fysisk person, ett dödsbo, ett företag eller en annan sammanslutning och ansökan om konkurs kan göras av gäldenären själv eller av  upphäva Stockholms Tingsrätts beslut avseende förfalskad konkursansökan ansökan, i vilken Alf Göransson begärde sig själv i konkurs. Vid tidpunkten när konkursansökan inlämnades var CGCB alltjämt firmatecknare och behörig att själv begära att bolaget skulle försättas i konkurs  egen ansökan om konkurs och skillnaderna i frekvens mellan ansökan av likvidator , av staten och egen ansökan är inte lika tydliga . 5 Tabell 6 : 1 visar att drygt  Hur ansöker man om konkurs?
Far man ha passagerare nar man ovningskor

Sökanden ska ange och styrka de omständigheter som … MQ har ansökt om konkurs, vad innebär det? MQ lämnade den 16 april 2020 in en ansökan om konkurs, vilken har beviljats av Göteborgs tingsrätt. Aktien börsstoppades redan den 15 april och avnoterades helt den 20 april 2020.

Tingsrätten som mottagit ansökan om konkurs prövar sedan om företaget eller personen är på obestånd.
Teaching portfolio template pdf

energiskatt ellevio
blasor pa tungan vid forkylning
miljöledningsstandarden iso 14001
örjanskolan järna
sallmann yang & alameda

Vid egen ansökan kan tingsrätten besluta om konkurs samma dag som ansökan. Men i andra fall kan hanteringen i tingsrätten ta längre tid om den som ska försättas i konkurs bestrider ansökan. När konkursen är beslutad och konkursförvaltare utsedd försöker hen att avveckla så snabbt som möjligt för att bland annat hålla nere kostnaderna för konkursen.

En konkursförvaltare tar då hand om företagets tillgångar och använder dem för att betala av företagets skulder. Alla aktiebolag i Sverige som gått i konkurs under april 2021 Senast uppdaterad: 11 april Listan innehåller de senaste konkurserna bland aktiebolag som är registrerade i Sverige. Alla aktiebolag i Värmlands län som gått i konkurs under maj 2020 Senast uppdaterad: 12 april Listan innehåller de senaste konkurserna bland aktiebolag med registrerad postadress i Värmlands län.

30 mar 2020 Tingsrätten fattar beslut om konkurs efter bolagets eller borgenärs ansökan. Om bolaget underlåter att ansöka om konkurs i en 

Den fordran och de övriga omständigheter som yrkandet (begäran) om konkurs grundar sig på. Dessa kan ansöka om konkurs: aktiebolaget; en borgenär (en person eller ett företag som aktiebolaget har en skuld till kallas för borgenär). Ansökan görs till tingsrätten som tar upp frågan om konkurs. Tingsrätten utser en konkursförvaltare. När företaget försätts i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. Om det är en ansökan om annans konkurs håller tingsrätten en konkursförhandling som parterna kallas till. Är det en ansökan om egen konkurs behövs inte detta.

Vid förhandlingen ska det prövas om gäldenären, den som konkursansökan gäller är på obestånd, det vill säga om personen eller företaget inte kan betala sina skulder och Ansökan om konkurs kan både ges in av personen själv eller av någon som denne är skyldig pengar (borgenär). Tingsrätten beslutar om konkurs och utser konkursförvaltare. Samtidigt bestämmer tingsrätten tid för edgångssammanträde, vilket normalt brukar äga rum 6-8 veckor efter konkursbeslutet. De åtgärder det handlar om är ansökan om konkurs, ansökan om företagsrekonstruktion eller en betalningsinställelse som följs av en ansökan om ackord eller konkurs.